Välkommen till SFKA

börsenNär man går in som extern finansiär i ett företag så innebär det att man tar en risk, med tanke på att man sätter sina pengar, sitt kapital, i en osäker situation. Oftast så gör man klara bedömningar för hur väl avkastningen kommer att se ut för det företag man gå in i, annars skulle man såklart inte fatta det beslutet, men att investera i ett företag innebär dock alltid en risk. Därför kallas det riskkapital. Detta kan gälla för både börsnoterade och icke-noterade företag. Riskkapitalister är alltså människor som vågar tro på ett företags verksamhet och att de kommer att kunna växa och vara vinstdrivande. Alla riskkapitalister tar alltså en stor risk när de går in på det här sättet, och gör man det i ett onoterat företag så vill man gärna vara en aktiv del i det under en kortare period. Inte så konstigt med tanke på att kapitalet man som riskkapitalist investerar riskerar att gå förlorat.

De tillfällen då riskkapital passar som allra bäst är i företag eller projekt där det är en ganska hög risk för att pengarna inte har det syftet som det är tänkt, men att bedömningen som gjorts inledningsvis visar på att det finns en hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Oftast går också personen som satsar sina slantar i företaget in i en aktiv roll och sitter ofta med i företagets styrelse, för att kunna överblicka och ha koll på hela processen. Alla dessa investeringar som görs i företag görs med en förväntan på att det kommer att bli en hög avkastning, det som helt enkelt är det som är mest förtjänstfullt för riskkapitalisten. Huvuddelen av denna ersättning tar riskkapitalisten ut efter ett antal år när denne beslutar sig för att sälja sin andel i bolaget.

Med detta som bakgrund går vi, Swedish Working Equity Association, in som förening där vi förespråkar ett hanterande av riskkapital på ett sunt och bra sätt. I en tid där riskkapitalister betraktas som stora skurkar vill vi verka för att förändra bilden med ansvarsfulla investeringar och rimliga avkastningsmål, utan att det ska behöva betyda att det är en förlustaffär. Med oss som bollplank kan du känna dig säker på att eventuella investeringar kommer att bli både ansvarsfulla och etiska, det är så vi investerar och nu vill vi även dela med oss av vår kunskap.