Med den digitala utvecklingen ligger investeringsmöjligheterna lika nära som ett knapptryck på datorn. Det är enklare än någonsin att tjäna pengar och detta utan att behöva lämna sin trygga hemmiljö. Nya begrepp ser dagens ljus – alla digitala nomader vet vad en digital nomad är för något. Vi andra ligger aningens efter och har fortfarande inte förstått vad det handlar om.

En digital nomad är en person som insett alla fördelarna med internet och alla möjligheterna var och en har att faktiskt försörja sig med internet som främsta inkomstkälla. Här visar vi vägen till försörjning via internet, via arbete, spel, frilansande, e-handel och trading och ekonomiska tips som minskar utgifterna varje månad. Läs vidare:

Begreppet digital nomad myntades av den milleniegeneration som insett vilken frihet som följt med den digitala utvecklingen. Det är till största delen den s.k. milleniegenerationen som varit drivande i den här utvecklingen där nomaderna behärskar den digitala sfären. De är den nya tidens nomader som valt bort den fasta anställningen till förmån för friheten att själv besluta över sina arbetstider och varifrån de vill arbeta.

Milleniegenerationens digitala nomader är mycket attraktiva på arbetsmarknaden eftersom det är dessa människor som rör sig obehindrat genom den digitala sfären och kan den digitala utvecklingens alla landvinningar på sina tio fingrar. Ofta styr de den digitala utvecklingen. Det är de digitala nomaderna som driver framgångsrika Youtubekanaler och blivit rika på reklamen. Poddarna drivs av de digitala nomaderna – orädda, självsäkra, kaxiga. De behärskar tekniken och är inte rädda för att använda den. För den digitala nomaden är alla möjligheterna online som ett smörgåsbord som dukats upp där allting är gratis och man får plocka för sig hur mycket man vill. De digitala nomaderna gör det – tar för sig – och breder ut sig. De har nämligen avskedat både Jante och lilla syster Lagom.