Har du ett projekt du vill förverkliga? En affärside? En produkt du skulle vilja tillverka? Då kan du ansöka om projektbidrag. Nej – det lät trist. Projektbidrag. Nej – Crowdfunding är fenomenet på allas läppar.

Crowdfunding växte fram på internet när konstnärer började söka sponsring till sina konstnärliga projekt via webbsidor online. Sedan har fenomenet växt och ändrat karaktär – utvecklats – men i grund och botten handlar det om samma sak – man söker medfinansiärer till ett projekt man vill förverkliga.

Det svenska ordet skulle kunna vara gräsrotsfinansiering och man skiljer på två former av stöd; det ena är donationsbaserad finansiering vilket innebär att man får stöd utan krav på motprestation. De som stödjer projektet skänker helt enkelt pengarna för att de vill gynna vad de upplever som en god sak. Den andra formen av Crowdfunding är belöningsbaserad vilket innebär att finansiären får del i företaget, aktieinnehav eller löfte om återbetalning och liknande. Oavsett vilken form det handlar om så är den här typen av finansiering något av det bästa som hänt sedan hjulet skapades.

Förr har finansiering varit ett fåtal förunnat – de med kontakter och släkt och vänner med cold hard cash som hade råd att gå in och stöda “lill-pojkens” infall. Uppfinnare från fattiga kvarter fick nöja sig med att bli lurade på sina patent.

Återigen är det internet och den digitala revolutionen som öppnat upp möjligheterna för alla. Det är som att en helt ny värld öppnat sig. En mycket demokratisk värld där alla med goda ideer har möjligheten att lyckas genom stöd och finansiering genom Crowdfunding.

Det finns flera plattformar för den här typen av ekonomisk finansiering och några av dem är:

  • Patreon – inriktade mycket på kulturutövare, Videobloggare och standup-komiker o.s.v.
  • Fundedbyme – kopplar samman investerare med entreprenörer mot årlig avkastning, ränta etcetera
  • Kickstarter – mestadels kultur men alla typer av projekt kan söka sponsorer här.
  • Indiegogo
  • CrowdCulture – den svenska sajten med inriktning på kulturprojekt.