Tvärtemot vad man kanske tror så går vägen till framgång genom att spendera tid i avskildhet, lugn och ro. Det är vad som krävs för att utvecklas som människa, växa och uppnå personliga och ekonomiska framgångar.

De mest framgångsrika människorna i världen känner till detta, att man måste dra sig undan, samla energi, införskaffa nya kunskaper och insikter samt vårda sitt tempel.

Templet – det är kroppen. Missköter man sin kropp kommer man att bli sjuk och lida psykiskt. Att inte ta hand om sin hälsa och investera i sin kropp kommer med ett pris, en mycket kostsam och plågsam nota. Alla stora, framgångsrika och ekonomiskt oberoende människor känner till detta. En hälsosam själ bor i en hälsosam kropp – templet.

Femtimmarsregeln innebär att man ska avsätta minst fem timmar i veckan till att umgås med sig själv. Läsa, meditera, fundera, reflektera, samla ny energi. En människa som inte tar sig tid för att stanna upp och fylla på med ny energi och nya kunskaper kommer att bränna ut sig, bli tömd på energi och gå under. Inget kreativt kommer ur den här typen av självpåtaget självplågeri.

Inom religionen och andliga discipliner känner man till detta. Jesus spenderade flera timmar i veckan i avskildhet och bön. Alla stora religioner vördar stunder av vila och avskildhet. Vi behöver det för att bli starka.

Finansmannen Warren Buffett, Teslagrundaren Elon Musk, Microsofts Bill Gates och TV-mogulen Oprah Winfrey har bokläsningen gemensamt. Att läsa böcker håller hjärnan i trim och alla nya insikter och kunskaper får dig att växa som människa. När det gäller att vårda sitt tempel är den enklaste vägen till hälsa att ta en daglig promenad, det behöver inte vara svårare än så. När du kommer igång med dina dagliga promenader sällar du dig till ett fint sällskap; Ludwig van Beethoven, Charles Darwin och Steve Jobs ansåg att den dagliga promenaden gav dem goda ideer och uppslag. Själen mår bra i en sund kropp.