Andlighet och pengar – har de några gemensamma nämnare? Ge och du ska få står det i böckernas bok, Bibeln. Kanske det är så att man måste kunna avvara för att få. Så här tänker jag; om man är girig och lever med en ska ha-mentalitet blir man troligtvis aldrig nöjd. Då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har heller hur många ägodelar; man kommer aldrig att bli nöjd. Det är girigheten som är problemet. Den är som en sjukdom.

Kanske man till och med behöver omvärdera lycka och rikedom. Vad är rikedom egentligen? När är man rik? Om man aldrig är nöjd kan man då någonsin bli rik? Kanske det är så att rikedom handlar om livsinställning och att fattigdom inte nödvändigtvis är rikedomens motsats.

Djupt. Men kanske man måste ta sig en funderare över vad verklig rikedom är för något. Kanske rikedomen är något annat i din värld än vad det är i min.

Man kan inrätta sitt liv så att det inte kostar så mycket att leva. Bor man billigt och lever billigt med få utgifter behöver man inte jobba så hårt för att kunna betala räkningarna och ställa mat på bordet. Warren Buffett har haft detta som en av sina ledstjärnor att ha så få utgifter som möjligt. Han menar att det inte är de höga inkomsterna – utan de små utgifterna – som skapar rikedom.

En lycklig västerlänning är en god konsument. Tar man sig inte tid att fundera över vad som är verkligt värdefullt i livet så blir man ingenting annat än en konsument; man föds – shoppar – och dör. Om man tar sig tid att fundera igenom sitt liv och vad som är viktigt för just dig personligen så kan du utforma ditt liv efter den karta som du utarbetar. Din livskarta visar vägen till din bästa investering. Tid är pengar – men du kan inte köpa tid för alla pengar i världen.