När det gäller att investera pengar för att få mesta möjliga utdelning så får man anta att det allra yttersta syftet är att så småningom kunna leva ett bekvämt liv i ekonomiskt oberoende. Det kan ju även vara så att man tycker att det är oerhört underhållande och intressant att se pengar växa, se ideer man haft och köp man gjort resultera i de vinster man planerat för. Pengar och investeringar är som att ha en trädgård. Man tar hand om trädgården på bästa sätt för att få en rik skörd eller en vacker trädgård som ser ut precis som man föreställt sig. Det är likadant med ekonomiska investeringar. God planering, goda placeringar får pengarna att växa eller värdet i investeringen att öka. Men det finns andra sätt att göra en god avkastning och det är genom att göra investeringar för framtiden.

Att investera i fastigheter är en sån investering. Värdet på fastigheter ökar i stort sett alltid om inte något oförutsett händer eller att huset minskar i värde på grund av misskötsel eller att området drabbas av någon naturkatastrof eller liknande. Men i stort sett är fastighetsköp den absolut säkraste och bästa investeringen man gör. Att investera i en billig fastighet, renovera den och sälja den dyrt efter några år är en ide som genererar nya pengar man kan återinvestera i nya fastighetsköp. Tanken är att pengarna ska jobba genom att växa.

Man får investera efter hur det ser ut i samhället. Att investera i ett billigt hus och hyra ut det under bostadsbrist kan generera hyresintäkter långt högre än vad man köpt fastigheten för på lång sikt. Investera i hyresfastigheter är en god affär. Man får tänka smart. Planera för ekonomisk tillväxt. Att lära sig av skickliga investerare och läsa litteratur om hur man ska tänka när det gäller pengar och ekonomi – det kan vara den bästa investeringen man gör.